Contact Us

แผนที่ : บริษัท ฟาทิสโก้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 185 ซอยยาสูบ1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Map
ติดต่อสอบถาม/เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 โทรศัพท์ : 0-2617-7958 

 โทรสาร : 0-2617-7126