Flavor Liquid And Flavor Powder

          ผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงแต่งหรือปรับปรุงกลิ่นของอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานหรืออาหารคาว เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่ดีขึ้นตามต้องการ นอกจากนี้แล้วยังสามารถช่วยในเรื่องลดต้นทุนการผลิต และ ช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตเป็นไปได้ด้วยความสะดวกมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์กลิ่นของทางบริษัทนั้นมีทั้งแบบผงและแบบน้ำ เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า